Covid-19 status: Gårdshotellet og utleieenheter for fiske er stengt inntil videre

Søndre Løsset er en tradisjonsrik skoggård midt i Østerdalen. Gården var opprinnelig et krongods før nåværende eiers familie kjøpte eiendommen i 1844.

vertskap

Dagens vertskap er Per Sjølie og Tone M. Vie.

Skogen er – og har vært – eiendommens viktigste ressurs. Det er lange tradisjoner for jakt og fiske på eiendommen.

Driften består i tillegg av jordbruk, kraftproduksjon, utmarksvirksomhet og kurs & konferansesenter.
Gården ligger usjenert midt i Østerdalen. Skogen består av 60 000 dekar. Gården har et tun med 25 bygninger.

Våre gjester kommer tett på dagens vertskap.
Vi er stolte av gårdens historie og deler den gjerne med flere.