Covid-19 status: Gårdshotellet og utleieenheter for fiske er stengt inntil videre

Søndre Løsset
Løssetveien 771
2450 Rena

GPS koordinater
61.36929º N, 11.38009º Ø

Veibeskrivelse
Søndre Løsset ligger 31 km fra Rena langs fylkesvei 607 og ca 9 km nord for Deset, på høyre side av veien.

Veibeskrivelse fra Oslo (ca 2,5 time)
Kjør E6 mot Hamar, ta av og kjør Rv3 mot Trysil/Elverum. Følg Rv3 helt til Rena. Ta av ved Rena, følg skilting mot Rendalen.

Per Sjølie

Tone Vie

Bjørn Hettervik